Kontakty

Junák – český skaut, středisko Plaňany, z.s.
Ke Hřišti 398

281 04 Plaňany

MMM IČO: 48665983
DIČ: CZ48665983
číslo účtu: 193314507/ 0300

 

Činovníci

Funkce MMM Jméno MMM Kontakt
vůdce střediska   Tomáš Klabzuba (Zub)   728 730 647
t.klabzuba@seznam.cz
M        
zástupce vůdce střediska  

Martin Šenkár (Šenky)

  605 318 858
senky99@seznam.cz
M        
hospodář střediska   David Hervert (Hervik)    
M        
vůdkyně oddílu světlušek   Lenka Dyntarová (Hermi)   feldesova.lenka@seznam.cz
M        
zástupce vůdkyně oddílu světlušek   Eva Kučírková (Kuku)   723 141 229
ekucirkova@email.cz
M        
vůdkyně oddílu skautek   Adéla Skalická   603 708 070
M        
zástupce vůdkyně oddílu skautek   Frederika Fuxová (Fredka)   777 215 540
f.frederika@seznam.cz
M        
vůdce oddílu vlčat   Petr Kubec (Kubča)   730 676 764
tao@skaut.cz
M        
zástupce vůdce oddílu vlčat        
M        
vůdce oddílu skautů   Jitka Gunarová  

jitkagunarova@email.cz

M        
zástupce vůdce oddílu skautů   Martin Šenkár (Šenky)  

605 318 858
senky99@seznam.cz

M        
vůdce oddílu R&R   Erik Ibolya    
M        
organizátoři akce Hemžení  

 
   
M        
správkyně Plaňanské skautovny   Stanislava Komárková   721 476 818
M        
správkyně Plaňanské chaty   Marcela Pokorná (Wattapa)   604 679 256
wattapa@seznam.cz
M        
správce tábořiště ve Stříbrné Skalici  

Jiří Kukla (Dukla)

  775 652 848
jiri_kukla@seznam.cz