Aktuality

Společný tábor ve Stříbrné Skalici 2021

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám potvrdit, že letošní skautský tábor ve Stříbrné Skalici se uskuteční, a to v termínu od 3. 7. do 17. 7. 2021. Opět jsme byli nuceni přijmout některá opatření ke vzniklé situaci COVID-19, dle doporučení ústředí Junáka – českého skauta a KHS. Co z toho vyplývá pro Vás? Doprava dětí na a z tábora bude opět vlastní. Tímto Vás žádáme, zda byste dopravili své děti na tábořiště ve Stříbrné Skalici, a to dne 3.7 2021 v době mezi 9:00 – 11:00 hodinou a následně si je 17. 7. 2021 v době mezi 13:00 – 15:00 vyzvedli. Jako příjezdovou cestu používejte cestu od Stříbrné Skalice, na tábořišti si jednotliví vedoucí oddílů převezmou Vaše ratolesti, vy se otočíte u brodu nad tábořištěm a tou samou cestou se vrátíte zpět. Doprava bude řízená kyvadlově za asistence našich RaR tak, abyste se na cestě nemuseli složitě vyhýbat.

Jak jsme již avizovali, připravili jsme pro všechny účastníky tábora hromadné testování od společnosti Česká laboratorní s.r.o. Toto testování proběhne dne 30. 6. 2021 od 17:30 u skautovny v Plaňanech. Jestli tohoto testování bude chtít využít, tak je třeba, abyste do 25. 6. bratrovi Šenkymu do SMS nebo e-mailu, zaslali tyto údaje: Jméno a příjmení, adresu, R.Č., ZP, telefon (ideálně mail). Jestli této nabídky nebudete chtít využít, budeme po Vás požadovat vlastní potvrzení o negativním PCR testu, při převzetí dítěte na tábor, popř. lékařské doložení prodělání nemoci COVID-19, ne starší 180 dnů.

Dále Vás žádáme, abyste při předávání dětí měli v pořádku všechny dokumenty, které po Vás před nástupem dítěte na tábor požadujeme. Pro úplnost Vám je opět posíláme i s doplňujícími informacemi (zde na stránkách jsou jednotlivé dokumenty ke stažení po kliknutí na barevný, podtržený název).

1)     Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza).

2)     Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci – tento dokument potvrzuje Váš ošetřující pediatr. Může použít i vlastní vzor dokumentu. Tento dokument má platnost 2 roky, takže můžete použít posudek z loňského roku, když se u dítěte ve zdravotním stavu nic nezměnilo.

3)     Prohlášení o bezinfekčnosti COVID19 – NOVÁ VERZE 2021.

4)     Souhlas zákonných zástupců s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu/zdravotníkovi akce.

5)     Kopie kartičky ZP

Tyto dokumenty po Vás budeme požadovat před vstupem Vašeho dítěte na tábor. Jestli je nebudete mít v pořádku, tak vám dítě na tábor nevezmeme!

Dále bychom Vás chtěli požádat, zda byste na tábor své dítě nevybavili 2 ks respirátoru FFP2. Desinfekce máme dostatek, ale kdybyste přeci jen měli nějakou nazbyt, tak ji odmítat rozhodně nebudeme.

Tábor bude probíhat dle doporučení Ministerstva zdravotnictví, hygieny a ústředí Junáka – českého skauta. Tábor bude izolován od okolního světa, tudíž veškeré návštěvy jsou zakázány!

Jelikož ještě nejsou závazně potvrzené všechny podmínky pro pořádání letošních táborů, nemusí být tyto informace konečné.

V případě jakýchkoliv dotazů, se neváhejte na nás obrátit.

S pozdravem

Jiří Kukla (Dukla) – vůdce tábora    Tel: 775652848

Tomáš Klabzuba (Zub) – vůdce střediska    Tel: 728730647

Martin Šenkár (Šenky) – zástupce vůdce střediska a tábora     Tel: 605318858 (e-mail: senky99@seznam.cz)

 

Kontakty na vedoucí oddílů:

Oddíl vlčat – Tomáš Kabzuba - t.klabzuba@seznam.cz

Oddíl světlušek – Lenka Dyntarová - feldesova.lenka@seznam.cz

Oddíl skautů – Jan Pavko – r0ran@seznam.cz     (v emailu je „nula“)

Oddíl skautek – Adéla Skalická - ada.skala@seznam.cz

Oddíl RaR – Erik Ibolya - erikibolya@gmail.com

 

 

 

Nábor oddílu světlušek

chceš být světluškou.png